FANDOM


Trang chính
Blossom
Bạn có hình ảnh của nhân vật?
Xin hãy tải nó lên!
Yêu Tinh của Hoa
Mở khóa bằng cách Sửa chữa cửa hàng hoa của Carol
Xuất hiện LoH, SV, SoM, TLV
"{{{1}}}"
―Blossom

Blossom là một yêu tinh trong Harvest Moon: Light of Hope

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng
Yêu Hoa


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi