FANDOM


Trang chính
Calvin
Bạn có hình ảnh của nhân vật?
Xin hãy tải nó lên!
Yêu Tinh Thú Nuôi
Mở khóa bằng cách Mua Cừu, Bò, Lừa hoặc Ngựa
Xuất hiện LoH, SV, SoM, TLV
"{{{1}}}"
―Calvin

Calvin là một yêu tinh trong Harvest Moon: Light of Hope

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng
Yêu Bánh mì


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi