FANDOM


Trang chính
Carol
Carol
Nhẹ nhàng, người mẹ yêu hoa của Dean
Thị trấn Thị Trấn Hải Đăng
Sinh nhật Ngày 28 Đông
Gia đình Dean (Con trai)
Mở khóa bằng cách Sửa chữa cửa hàng hoa của Carol
Xuất hiện LoH, SV
"{{{1}}}"
―Carol

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng
Yêu Hoa tulip


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi