FANDOM


Trang chính
Dewy
Bạn có hình ảnh của nhân vật?
Xin hãy tải nó lên!
Yêu Tinh của Nước
Mở khóa bằng cách Câu được mảnh vỡ Bia Thủy Thạch thứ 2
Xuất hiện LoH, SV, SoM, TLV
"{{{1}}}"
―Dewy

Dewy là một yêu tinh trong Harvest Moon: Light of Hope

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng
Yêu Bánh mì


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi