FANDOM


Trang chính
Doc
Doctlv
Thị trấn Thị Trấn Hải Đăng
Sinh nhật Ngày 2 Đông
Mở khóa bằng cách Mở khóa phần núi
Xuất hiện LoH, TLV, SV
"Là tôi, Doc, nhà phát minh siêu thiên tài! Hãy để tôi đoán ... Bạn cũng là một nhà phát minh! Đúng không ?! Haw haw haw!"
―Doc

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng
Yêu Hoa
Thích Quặng
Không thích Bí ngô


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi