FANDOM


Trang chính
Elise
EliseSV
Thị trấn Thị Trấn Hải Đăng
Sinh nhật Ngày 14 Thu
Gia đình Bastian (Cha)
Mở khóa bằng cách Sửa chữa nhà hàng của Bastian
Xuất hiện LoH, SV
"{{{1}}}"
―Elise

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng
Yêu Cá Nướng, Cà Chua
Không thích Bất kỳ thứ gì có vị cay


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi