FANDOM


Trang chính
Flint
Bạn có hình ảnh của nhân vật?
Xin hãy tải nó lên!
Yêu Tinh Quặng Đá
Mở khóa bằng cách Sửa chữa lò rèn của Gus
Xuất hiện LoH, SV, SoM, TLV
"{{{1}}}"
―Flint

Flint là một yêu tinh trong Harvest Moon: Light of Hope

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng
Yêu Quặng


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi