FANDOM


Trang chính
Gareth
Gareth
Một phù thủy học việc và được đào tạo bởi Edmond
Thị trấn Thị Trấn Hải Đăng
Sinh nhật Ngày 21 Đông
Mở khóa bằng cách Sửa chữa nhà của Gareth
Xuất hiện LoH, TLV, SoM, SV
"{{{1}}}"
―Gareth

Gareth là một nam độc thân trong Harvest Moon: Light of Hope.

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi