FANDOM


Trang chính
Gorgan
GorganLOH
Vua Trần Thế Khó Tánh
Thị trấn Thi5 Trấn Hải Đăng
Sinh nhật Fall 01
Gia đình Nova (Daughter)
Xuất hiện LoH, TLV, SoM, SV
"Không thể tin được! Một cư dân mặt đất đang làm gì ở đây ?! Cút về thế giới của ngươi ngay!"
―Gorgan

Quà Tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi