FANDOM


Trang chính
Gus
GusSV
Thợ rèn cao tuổi
Thị trấn Thị Trấn Hải Đăng
Sinh nhật Ngày 7 Hạ
Gia đình Melanie (cháu gái)
Mở khóa bằng cách Sửa chữa lò rèn của Gus
Xuất hiện LoH, SV
"{{{1}}}"
―Gus

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng
Yêu vỏ sò


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi