FANDOM


Trang chính
Jeanne
Jeanne
Thị trấn Thị Trấn Hải Đăng
Sinh nhật Ngày 7 Đông
Mở khóa bằng cách Tự động
Xuất hiện LoH, SV
"Ồ, không có gì phải lo lắng cả. Bạn có thể nghỉ ngơi. Đây là nhà của tôi"
―Jeanne

Jeanne là một nữ độc thân trong Harvest Moon: Light of Hope.

Cô ấy đang tập luyện để trở thành một bác sĩ thảo dược. Vào đầu trò chơi, cô ấy là người duy nhất sống trong thị trấn bởi vì cô ấy cũng là người canh giữ ngọn hải đăng.

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng
Yêu Vỏ Sò, Rau


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi