FANDOM


Trang chính
Michael
MichaelSV
Thị trấn Thị Trấn Hải Đăng
Sinh nhật Ngày 21 Xuân
Gia đình Sofia (Mẹ)
Gabriel (Anh trai)
Mở khóa bằng cách Sửa chữa trang trại của Sofia
Xuất hiện LoH, SV
"{{{1}}}"
―Michael

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng
Yêu bánh mì


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi