FANDOM


Trang chính
Nữ Thần Nông Trại
HarvestGSV
Dõi theo trần thế. Tốt bụng và dễ chịu
Thị trấn Thị Trấn Hải Đăng
Sinh nhật Ngày 1 Đông
Xuất hiện LoH, TLV, SoM, SV
"Nữ Thần Nông Trại đáng yêu của bạn yêu bạn! Hãy đến chơi với ta lần nữa, được không?"
―Nữ Thần Nông Trại

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng
Yêu Mứt dâu
Ghét Kim loại


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi