FANDOM


Trang chính
Naomi
NaomiLOH
Thị trấn Thị Trấn Hải Đăng
Sinh nhật Ngày 7 Thu
Gia đình Sally (Con gái)
Xuất hiện LoH, SoM, TLV, SV
"Có một khoảng thời gian trước trong ngày khi tôi bị chia cắt khỏi Sally ... Nhưng bây giờ, chúng tôi có một mối quan hệ thực sự gần gũi."
―Naomi

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng
Yêu Bánh mì
Thích Gỗ
Ghét Mỳ ống


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi