FANDOM


Trang chính
Oliver
Bạn có hình ảnh của nhân vật?
Xin hãy tải nó lên!
Yêu Tinh
Xuất hiện LoH, SV, SoM, TLV
"{{{1}}}"
―Oliver

Oliver là một yêu tinh trong Harvest Moon: Light of Hope

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi