FANDOM


Trang chính
Sam
Sam
Một cựu thương gia đi du lịch
Thị trấn Thị Trấn Hải Đăng
Sinh nhật Ngày 7 Xuân
Mở khóa bằng cách Tự động (Ngày 3)
Xuất hiện LoH, TLV, SV, SoM
"Ồ, đây là! Một gương mặt mới trong thị trấn? Nào, bạn có thích một số món đồ của tôi không?"
―Sam

Quà tặng Sửa đổi

"Ôi! Bạn cho tôi thứ này thật ư?! Cảm ơn vì đã rộng lượng như vậy. Tôi yêu những thứ này! Heh heh..."

Tham khảo quà tặng
Yêu Gỗ xẻ mềm, Đá