FANDOM


Trang chính
Tabitha
Tabitha
Thị trấn Thị Trấn Hải Đăng
Sinh nhật Ngày 28 Xuân
Mở khóa bằng cách Sửa chữa nhà của Tabitha
Xuất hiện LoH, TLV, SoM, SV
"Oh, con người! Là một phần thưởng để sửa nhà của tôi, tôi có thể biến bạn thành một con ếch!"
―Tabitha

Tabitha là một nữ độc thân trong Harvest Moon: Light of Hope.

Cô ấy là một phù thủy học việc và được đào tạo bởi Edmond. Cô ấy có thể đưa ra những gợi ý cho những gì mọi người thích.

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng
Yêu bánh mì


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi