FANDOM


Trang chính
Woody
Bạn có hình ảnh của nhân vật?
Xin hãy tải nó lên!
Mở khóa bằng cách Sự kiện Theo Dấu Thanh Tước
Xuất hiện LoH, SV, SoM, TLV
"{{{1}}}"
―Woody

Woody là một yêu tinh trong Harvest Moon: Light of Hope

Quà tặng Sửa đổi

Tham khảo quà tặng


Ghi chú sự kiện Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 1 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 2 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 3 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 4 Sửa đổi

Ghi chú sự kiện 5 Sửa đổi